juhised rahvakogu kui ühisloomemeetodi kasutamiseks

Mis meetod see on?

Rahvakogu on arutleva demokraatia põhimõtteid järgiv ühisloome-meetod. Rahvakogu abil saab langetada teadlikke ehk informeeritud  otsuseid, tõsta üldist teadlikkust mingitel teemadel, otsida lahendusi selgelt piiritletud probleemile, selgitada välja eelistused või ühisarvamuse.

Rahvusvahelised materjalid rahvakogude kohta:
loe edasi

Millal kasutada rahvakogu?  Millistest osadest see koosneb?

Teema peab pakkuma avalikku huvi kas üleriigiliselt või ühes piirkonnas

– Teema on püstitatud võimalikult suure elanikkonna või sidusrühma huve arvestades

loe edasi 

Kuidas rahvakogu korraldada?

  • Juhised kliima-rahvakogu disainimiseks (töötoa videod ja slaidid)
  • Nõu ja jõuga abistab: …

loe edasi 


Kuula raadiosaadet rahvakogudest Eestis ja mujal:

Jälgi Rahvakogu fb-lehte, kus palju rahvusvahelisi näiteid (citizen assemblies): https://www.facebook.com/Rahvakogu/