Mis meetod see on?

Rahvakogu on arutleva demokraatia põhimõtteid järgiv ühisloome-meetod. Rahvakogu abil saab langetada teadlikke otsuseid, jõuda kompromissini eri alternatiivide vahel, otsida lahendusi selgelt piiritletud probleemile, selgitada välja eelistused või ühisarvamuse.

Rahvakogu sobib eriti hästi pikaajalise ja polariseerunud teema lahendamiseks või poliitilise tupiku olukorras.

Rahvakogude üleilmne praktika – alates 1970ndatest – on tõestanud, et kui anda tavalistele inimestele mandaat, piisavalt aega ja juhtida neid läbi hästi disainitud protsessi, siis suudavad nad vägagi keerulistel ja vastuolulistel teemadel legitiimseid otsuseid teha. Otsustamisele eelneb  ekspertidelt ja teadlastelt õppimine ning ühine arutamine. Need otsused esindavad sageli paremini avalikku huvi kui parteipoliitiliselt langetatud otsused. Konkreetsed ettepanekud esitatakse poliitikakujundajaile – kas (kohalikule) valitsusele või parlamendile. Rahvakogu ettepanekute vastuvõtja peab algusest peale teada ja valmis olema. Ideaalis tellibki vastuvõtja rahvakogu ja otsib selleks sõltumatu läbiviija.   

Rahvakogude üdimes on juhusliku valimiga osalejad (esinduslik mini-avalikkus), kes esindavad elanikke vanuse, rahvuse, hariduse, sissetuleku ja muude tunnuste järgi.

Mis on arutlev demokraatia?

See on demokraatia vorm, milles poliitilised otsused tehakse konsensuse baasil. Kui tavaliselt on demokraatias oluline koht hääletamisel, siis arutlevas demokraatias on oluline avalik diskussioon.

Loe rohkem arutleva demokraatia kohta Vikipeediast.

Mis on ühisloome?

Ühisloome on osaluse vorm, mis tekitab ühiskonnas mingi muutuse.

Muutust võivad tekitada:

  • uued teadmised
  • arusaam probleemi olemusest
  • võimalikud lahendusvariandid  
  • tarkuse ja kogemuste koondamine
  • inimeste võimustamine

Üle maailma kasutatakse rahvakogu meetodit aina enam keeruliste kliima-teemade lahendamiseks nii riikides, linnades kui ka regioonides.

Lugemist:

* Teele Pehki artikkel võimalikust Eesti kliima-rahvakogust (ilmus Vikerkaare ökovisioonide numbris 2019)

* “Kisklev või arutlev demokraatia?” – Teele Pehki artikkel arutleva demokraatia kasudest ja näidetest meilt ja mujalt, Hea Kodanik sügis 2019

Ingliskeelsed kirjeldused rahvakogudest (citizen assemblies):

What are Citizen Assemblies? (3 lk, pdf) Electoral Reform Society 2019

The Extinction Rebellion Guide to Citizens’  Assemblies (pdf) 2019

What are the effects of deliberations? Involve, UK

How to tell a story of citizen assemblies? Democratic Society

Marcin Gerwin “Citizens’ Assemblies. Guide to Democracy that Works” 2018 samm-sammulised juhised rahvakogu korraldamiseks eeskätt linna tasandil. Raamatu autor on Poola linnade elanikekogude korraldaja ja arutleva demokraatia ekspert.